Lego batman

Nedaj sa zatknúť hlupákom:)

Nič si neber od Jokera:)